bodembescherming

Lijst van publicaties over het onderwerp bodembescherming


methoden om de bodem van een waterloop te beschermen tegen erosie, bestortingen, zinkstukken, kraagstukken

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur organisatie titel projct bron
1953 Zinkwerken Schouwen-Duiveland watersnood 1953 - Fotoalbum Dijkherstel Zeeland Aannemers- en handelsbedrijf van Oord Werkendam
1970 Hakkeling OTAR Zink- en aanverwante werken, benevens het hoe en de wijze waarop OTAR (170, diverse nummers), ook uitgegeven als apart boek