bouwmaterialen

Lijst van publicaties over het onderwerp bouwmaterialen


materialen voor de uitvoering van werken, zoals steen, grond, hout, staal. Er is een aparte categorie breuksteen.

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur organisatie titel projct bron
1832 Beijerinck Twee memorien betrekkelijk den schelpkalk en steenkalk : voornamelijk dienende ter beantwoording der vraag: "Wat zoowel de theorie als de ondervinding geleerd heeft ten aanzien van het gebruik en de voorkeur welke de eene boven de andere zoude verdie 's-Gravenhage : Algemeen Lands Drukkerij, 1832.
1919 vdBroek RWS Verslag omtrent het gebruik van Indische en Australische houtsoorten Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 14
1922 Sandberg RWS Verslag omtrent het gebruik van Indische en Australische houtsoorten Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 19
1926 duCroix RWS Verslag, betreffende het gebruik van Indische en Australische houtsoorten volgens door den Rijkswaterstaat verzamelde gegevens Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr 22
1929 Nellensteyn RWS Onderzoek over steenkolenteer Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 24
1929 Loman RWS De analyse van verhard beton Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 24
1932 Bienfait RWS Verwerking van de ter zake van beton- en cementonderzoekingen bij den sluisbouw te IJmuiden verzamelde gegevens IJmuidenSluis Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat,nr. 27
1942 vVeen RWS-BER Beschikbare hoeveelheden ophoogzand in de benedenrivieren BER100 (samenvatting)
1950 Romeijn RWS Surinaams hout voor waterbouwkundige doeleinden Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 31