droogmakerijen

Lijst van publicaties over het onderwerp droogmakerijenklik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur organisatie titel projct bron
1667 StevinH Wisconstich filosophisch bedrijf (deel 12, blz 47) Hoe het gewelt der Noortzee uyttet Verenigt Nederlant te verdryvern zy. Philip de Croo-Y
1847 FijnjeSalverdaHF Verhandeling, strekkende ter beantwoording van de prijsvraag, uitgeschreven door de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem, luidende als volgt: Bij de aanstaande droogmaking van het Haarlemmer Meer zal, zoo niet geheel, dan toch grootendeel Haarlemmermeer Natuurkundige verhandelingen van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem ; 2e verzameling, dl. 3, nr. 1.
1848 Faddegon De indijking en droogmaking van de Zuiderzee en het IJ, met kanalen vanaf den IJssel bij Arnhem, langs Amsterdam tot in de Noordzee Zuiderzee Amserdam,Londonck
1851 BeijerinckJA RWS Geschied- en waterbouwkundige beschrijving der droogmaking van den Zuidplaspolder in Schieland Zuidplaspolder 's Gravenhage: Bij Gebroeders J. & H. van Langenhuysen (eerste druk)
1865 BeijerinckJA RWS Geschied- en waterbouwkundige beschrijving der droogmaking van den Zuidplaspolder in Schieland Zuidplaspolder 's Gravenhage: Bij Gebroeders J. & H. van Langenhuysen (tweede druk)
1885 Faddegon Herschepping van Nederland door de droogmaking der Zuiderzee als Staatsdomein Zuiderzee Kaapstad,Braun, Michaelis en Co
1891 TuteinNolthenius Hollandsche dijken op Franschen grondslag De Gids. Jaargang 55(1891)
1893 TuteinNolthenius Mededeeling over meeren en moerassen, die in vorige eeuwen in Frankrijk door Nederlanders zijn drooggelegd