hydrograf. metingen

Lijst van publicaties over het onderwerp hydrograf. metingen


Uitvoering en resultaten van hydrografische metingen (bathymetrie, stroomsnelheid, sedimenttransport)

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur organisatie titel projct bron
1937 vVeen RWS-BER Waarnemingen omtrent de snelheidsverdeeling in een verticaal BER023a2 (samenvatting) Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr 29