overstromingen

Lijst van publicaties over het onderwerp overstromingen


Beschrijving van overstromingen, zowel vanuit de rivieren als de zee. Effect van dijkdoorbraken, inundatieprocessen

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur organisatie titel projct bron
1809 Ewijk Geschiedkundig Verslag der Dijkbreuken en Overstroomingen, langs de rivieren in het Koningrijk Holland : voorgevallen in Louwmaand 1809. joh. Allart en Jac. Ruys, Amsterdam
1820 BlankenJ Kort overzigt betrekkelijk op den waters-nood in Januarij 1820 : aan Zijne Majesteit, den Koning der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, groot-hertog van Luxemburg, enz., enz., enz., aangeboden
1820 Beschrijving van den Nederlandschen Watersnood in Louwmaand van 1820; met platen en kaart G.J.A. Beijerinck, Amsterdam
1916 RWS Mededeelingen betreffende den watersnood 1916 en de in verband daarmede genomen maatregelen Verlag over de getroffen herstelmaatregelen