VNC

Lijst van publicaties door


()

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste vermeld. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur titel project onderwerp bron
1986 Agema Betonnen bekledingen op dijken en langs kanalen, state of the art (bijdrage II) dijkbekleding VNC-publicatie n.a.v. eensyposium
1987 Agema Betonnen dijk- en oeverbekledingen dijkbekleding Symposium onder voorzitterschap van Agema