Virtual Knowledge Centre - Water


     Rapporten Dienst Zuiderzeewerken

Home About Disclaimer Terug naar RWS overzicht  


De Dienst der Zuiderzeewerken is om politieke redenen door Lely destijds bewust niet ondergebracht onder Rijkswaterstaat, maar heeft wel veel overlappende activiteiten. Veel stukken van deze dienst bevinden zich nu in de archieven van Rijkswaterstaat.
rappnr
datum auteur titel
ZZW-60-03
Roest, P.W. Voorlopige berekening ter vergelijking van dijkhoogten "Balgzand" : tussen A. aanleg nieuwe dijk; B verhogen oude dijk


1986-03-01
veiligheidsnormen dijken IJsselmeer

Naast de technische rapporten is als publieksinformatie een serie albums met foto's van de werken uitgegeven, de begeleidende tekst is in het Nederlands, Frans, Duits en Engels. De boeken zijn uitgegeven door uitgeverij Holdert. Van korre tot koren, de afsluiting en gedeeltelijke drooglegging van de Zuiderzee, 120 blz, 1962
 


Rapport is beschikbaar via digitale bibliotheek Ministerie van Infrastructuur en Milieu