OTAR 1916-2000

OTAR is ontstaan als het Orgaan van Technisch Ambtenaren van de Rijkswaterstaat, het orgaan van de vereniging van Technisch Ambtenaren. Oorpronkelijk was dit het orgaan van de Vereniging van Opzichters van den Rijkswaterstaat. In de loop der jaren is dit tijdschrift verbreed.
Op dit moment is deze vereniging een onderdeel van de Koninklijke Vereniging van Infrabeheerders KVIB.

Deze vereniging heeft alle oude nummers laten digitaliseren en deze zijn beschikbaar voor leden van de vereniging. Oude exemplaren zijn op papier ter inzage in o.a. de bibliotheek van de TU Delft. Het probleem bij het zoeken naar een specifiek artikel is dat in de bibliotheek geen index beschkbaar is. Als bijprodukt van de scanactie zijn ook de papieren indexen gescand, en deze zijn digitaal doorzoekbaar.

Er is een index over de jaren 1915-1983, en vervolgens een index per jaar, deze zijn via 0nderstaande links te downloaden.

Voor meer recente exemplaren wordt verwezen naar de website van het tijschrift, otar.nl

Naar verwachting zal OTAR in de loop van 2022 beschikbaar komen via Delpher.
De jaargangen 1946-2000 zijn ook in print beschikbaar bij de afdeling Waterbouwkunde van de TU Delft.