Jan Fokke Agema

(1919 - 2011)


(Opmeer 12 sep. 1919 - Zeist 23 apr. 2011), ingenieur, hoogleraar. Werkte van 1935 tot 1979 bij verschillende directies van RWS in functies oplopend van leerling tekenaar tot hoofdingenieur. Studeerde in 1970 af als civiel ingenieur aan de TH in Delft. Was van 1973 tot 1979 hoofd van de Waterloopkundige Afdeling van de Deltadienst. Van 1979 tot 1984 was hij hoogleraar waterbouwkunde aan de TH in Delft, waar hij in 1992 een eredoctoraat ontving. Van zijn weinige publicaties noemen we: Maas-Rijnverbinding; een verkennende studie naar mogelijke scheepvaartverbindingen tussen de Maas en de Rijn alsmede naar effecten daarvan (met H.A. Ferguson en J. Stuip; 1985)
Meer info via:
Als in bovenstaande biografie een publicatie blauw is, kunt u ook daarop klikken, u krijgt dan een digitale versie van die publicatie.

Illustratiebron: Wikimedia Commons - origineel uit familiecollectie

Voor een kaart met locaties van alle publicaties van deze auteur klik hier

Publicaties digitaal beschikbaar via het Trésor der Hollandsche Waterbouw

klik op de titel voor de publicatie
De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload. Als er een bibliotheek-logo staat is het origineel is beschikbaar bij deze bibliotheek (klik voor reservering). geeft link naar het boek in Delpher (of vergelijkbare viewer). opent een kaartje met de locatie.
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie. Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp. Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1953 RWS-DDW Foto's van sluitgaten in Zeeland 1953 dijkdoorbraken Fototalbum van Agema met foto's van sluitgaten
1960 RWS-WWKZ Vergelijkende beschouwingen over de werking van paalhoofden en stenen strandhoofden kust Nota WWK 60-1
1967 RWS-BER The study of the motion of sea-going vessels under the influence of waves, wind and currents, in order to determine the minimum depth required in port approaches and along offshore berthing structures for tankers and ore-carriers havenmonden Rapport (DD) K-158
1970 RWS-BER Memorandum inzake de konstruktie van op de kopvlakken in elkaar grijpende caissons van het "Hantsholm" type, welke zou kunnen worden toegepast voor de in relatief diep water te bouwen damgedeelten voor de nieuwe havenmond bij Hoek van Holland Hoek van Holland havendammen nota dienst havenmonden,
1971 RWS-BER Hydraulic engineering works for the benefit of navigation in the new Rotterdam harbours Hoek van Holland havenmonden Presentatie RWS
1973 RWS-Deltadienst Het verloop van het zoutgehalte langs de kust tussen Hoek van Holland en Vlissingen zoutgehalte nota DDWT-73.116
1976 RWS-Deltadienst Voorstel tot het samenstellen van handleidingen kustbeweging en kustverdediging kust Notitie DDWT-78.269
1976 RWS-Deltadienst Stroombestendigheid Silex 90-300 nota W-76-020
1978 RWS-WWKZ Plan "Nieuwduinen" van de Stevin Groep N.V. kust WWKZ-78G.204
1978 RWS-Deltadienst Kustverdedigingswerken just nota ddwt 78-016
1978 RWS-Deltadienst Kusttransportberekeningen t.b.v. suppletie met zand met verschillende gemiddelde korreldiameter zandtransport notitie DDWT 78.288
1980 RWS-Vlissingen Verandering van de Zeeuwse kusten door mens en natuur WWKZ-80.V024 - Lezing op 16 mei 1979 voor de Contactgroep Kust
1980 Delft Wegen in de waterbouw Inaugurale rede
1984 Delft Het totaal overziende (Dijkherstl Z. Beveland) Afscheidsymposium prof. Agema
1985 TAW Interimrapport Probabilistisch ontwerpen van waterkeringen Technische Adviescommissie voor de waterkeringen
1985 Delft Maas-Rijnverbinding: Een verkennende studie naar mogelijke scheepvaartverbindingen tussen de Maas en de Rijn alsmede naar effecten daarvan kanalen Delft University Press
1985 Delft Bituminous materials in hydraulic engineering (summary of the Eurobitume Symposium) TU Delft memo
1986 RWS-DGW Instrumentatie voor monitoring en de exploitatie van civiel-technische werken instrumentatie Afscheidssymposium J. v.d. Wel (van micromolen naar productontwikkeling
1986 VNC Betonnen bekledingen op dijken en langs kanalen, state of the art (bijdrage II) dijkbekleding VNC-publicatie n.a.v. eensyposium
1986 Delft Grimar (Grindwinning voor Maas-Rijn verbinding) TU nota
1987 VNC Betonnen dijk- en oeverbekledingen dijkbekleding Symposium onder voorzitterschap van Agema
1989 TAW Lezingen TAW-dag: 6 december 1989;lezing Werkgroep Probabilistische methoden dijken Technische adviescommissie voor de waterkeringen
1992 Delft Beoordeling van uitgevoerd onderzoek naar het beleid voor de Westerschelde. Aan de orde komt: De verdieping van de Westerschelde; Programma 48/43; De Westerschelde oeververbinding; Het ecologische herstel van de Westerschelde. Westerschelde rapport T1099 (in opdracht van RWS en provincie Zeeland)
1999 Delft Van de grond af opgebouwd, Bundeling van de lezingen ter gelegenheid van de 80e verjaardag van prof. Agema Symposium verslag Waterbouwdispuut