Jacobus Haring

(1913 - 1989)


(roepnaam: Jaap; Hoorn N.H. 30 mrt. 1913 - Den Haag 25 feb. 1989), onderwijzer, ambtenaar, schaker. Was aanvankelijk onderwijzer, maar werkte sinds 1943 bij RWS, de laatste jaren als technisch hoofdambtenaar bij de Waterloopkundige Afdeling van de Deltadienst in Den Haag. Hier schreef hij onder meer: Hydrometrisch onderzoek van de Waterloopkundige Afdeling der Deltadienst (1965) en Historische ontwikkeling van het vloed- en ebvolume en van het profiel van de getijwateren en rivieren in het noordelijk bekken gedurende de periode 1879-1966 en een prognose voor de toestand na de afsluiting van het Haringvliet (1970). In de periode 1965-1975 was hij internationaal schaakmeester voor probleemcomposities en was hij secretaris van de Nederlandse Bond van probleemvrienden.
Meer info via:

Illustratiebron: schaaksite.nl: "de H is van Jac.Haring"

Voor een kaart met locaties van alle publicaties van deze auteur klik hier

Publicaties digitaal beschikbaar via het Trésor der Hollandsche Waterbouw

klik op de titel voor de publicatie
De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload. Als er een bibliotheek-logo staat is het origineel is beschikbaar bij deze bibliotheek (klik voor reservering). geeft link naar het boek in Delpher (of vergelijkbare viewer). opent een kaartje met de locatie.
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie. Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp. Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1945 RWS-BER Diepteveranderingen in de mond van de Eems over de periode 1959-1938 Eems Waddenzee BER153 (samenvatting)
1946 RWS-BER Diepteveranderingen in het zeegat van Goeree, 1823-1935 BER160 (samenvatting)
1946 RWS-BER Diepteveranderingen Hollands Diep Hollands Diep BER172 (samenvatting)
1946 RWS-BER Diepteveranderingen omgeving Hellegat, 1842-1942 BER161 (samenvatting)
1946 RWS-BER Diepteveranderingen Haringvliet BER162 (samenvatting)
1947 RWS-BER Diepteveranderingen in het Brouwershavense Gat over de periode 1860-1933. Diepteveranderingen in het Keeten, Mastgat en Zijpe over de periode 1885-1933 Brouwershavense Gat estuaria Studiedienst BER rapport 1947-9
1947 RWS-BER Diepteveranderingen in het Krammer-Volkerak Volkerak estuaria Nota Studiedienst BER 1947-14
1947 RWS-BER Diepteveranderingen in het Hollandsch Diep Hollands Diep riviermorfologie nota Studiedienst BER 1947-15
1947 RWS-BER Diepteveranderningen in de Oosterschelde over de perode 1827-1933 BER183 (samenvatting)
1948 RWS-BER Inhouds- en diepteveranderingen in de Westerschelde over de periode 1878 - 1931 Westerschelde estuaria Nota Studiedienst BER, 1948-8
1948 RWS-BER Inhouds- en diepteveranderingen in het bankengebied van de mond van de Westerschelde over de periode 1894 - 1921 Westerschelde Nota Studiedienst BER, 1948-7
1948 RWS-BER Diepteveranderingen Zandkreek-Veeregat over de periode 1878-1946 Veerse Gat morfologie BER200 (samenvatting)
1948 RWS-BER Diepteveranderingen voor de kust van Goeree, Schouwen en Walcheren over de periode 1872-1933 morfologie BER201 (samenvatting)
1948 RWS-BER Diepte- en inhoudsveranderingen Westerschelde over de periode 1878-1931 Westerschelde morfologie BER202 (samenvatting)
1949 RWS-BER Inhoud- en diepteveranderingen in het buitenbankengebied in de mond van de Westerschelde over de periode 1894-1921 Westerschelde morfologie BER216 (samenvatting)
1949 RWS-BER Hellegatdam : bezinkingen 1936-1949 bij de dam : dwarsprofielen en lengteprofielen Hellegat Nationaal Archief collectie Van Veen-Stroband nr. 288
1950 RWS-BER Inhouds- en diepteveranderingen Z.W.wateren van Nederland : 1872-1933 Benedenrivieren estuaria Rapport nr. (DDWT-BEN-1950.)3
1950 RWS-BER Algemeen rapport diepteverandering Z.W. wateren : Inhoudsvergelijkingen briefnota 5518
1950 RWS-BER Overzicht van de rapporten van de inhouds- en diepteveranderingen van de Zuidwestelijke wateren van Nederland over de periode 1872-1933 morfologie BER235 (samenvatting)
1950 RWS-BER Diepteveranderingen Krammer-Volkerak Volkerak morfologie BER249 (samenvatting)
1951 RWS-BER Inhoudsveranderingen Nieuwe, Boven- en Beneden Merwede Nieuwe Merwede morfologie BER250 (samenvatting)
1951 RWS-BER Inhoudsveranderingen en gebaggerde hoeveelheden Amer - Hollandsch Diep tot kmr 983,680 Hollands Diep morfologie BER269 (samenvatting)
1951 RWS-BER Diepteveranderingen Brouwershavensche Gat, Keeten, Mastgat, Zijpe Brouwershavense Gat morfologie BER275 (samenvatting)
1952 RWS-BER Inhoudsveranderingen mond Brielse Maas Brielse Maas morfologie BER284 (samenvatting)
1952 RWS-BER Inhoudveranderingen Noord en Dordte Kil Dordrecht morfologie BER291 (samenvatting)
1952 RWS-BER Inhoudsverandering Slaak-Nieuw Vaarwater (October 1950-September 1952) Volkerak morfologie BER292 (samenvatting)
1952 RWS-BER Inhouds- en diepteveranderingen. Krammer-Volkerak, gedrurende 1948-1950-1952 Volkerak BER308 (samenvatting)
1952 RWS-BER Inhouds- en diepteveranderingen Hollandsch Diep, 1931-1946-1951-1952 Hollands Diep BER309 (samenvatting)