Ján Nepomucký Svašek

(1926 - 1994)


(roepnaam Honzo,5-5-1926 Nové Mesto nad Váhom - Slowakije - 30-8-1994, Miliře, Pilsen, Slowakije). Na zijn komst naar Nederland is hij gaan studeren aan de TU in Delft waar hij in 1955 afstudeerde. Daarna is hij gaan weken bij Rijkswaterstaat, heeft daar de nodige studies naar kustbescherming gedaan. In 1969 is hij voor zichzelf begonnen als adviseur, omdat hij zag dat er veel werk voort zou komen uit de aanleg van de Maasvlakte. In 1998 is hij teruggetreden als directeur van Svasek bv. Svasek heeft in 1979 de gedachte bouwen met de natuur gemunt, en deze gedachte uitgewerkt voor een kustuitbreiding van de kust van Delfland (Hoek van Holland - Den Haag).


Illustratiebron: website Svasek bv

Voor een kaart met locaties van alle publicaties van deze auteur klik hier

Publicaties digitaal beschikbaar via het Trésor der Hollandsche Waterbouw

klik op de titel voor de publicatie
De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload. Als er een bibliotheek-logo staat is het origineel is beschikbaar bij deze bibliotheek (klik voor reservering). geeft link naar het boek in Delpher (of vergelijkbare viewer). opent een kaartje met de locatie.
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie. Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp. Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1956 RWS-BER Nota betreffende het onderzoek naar de mogelijkheden van zandtransportmetingen met gemerkt zand zandtransport Rapport nr. (DDWT-BEN-1956.) 12
1957 RWS-BER Nota betreffende de ontwikkeling van een methode voor zandtransportmetingen met behulp van radio-actieve tracers zandtransport Rapport nr. (DDWT-BEN-1957.)8
1958 RWS-Deltadienst Movement of bottom sediment in coastal waters by currents and waves : measurements with the aid of radioactive tracers in the Netherlands zandtransport (Technical memorandum ; 105)
1960 RWS-Deltadienst Maximaal optredende krachten op de brugpijlers van de brug over de Oosterschelde als gevolg van het optreden van ijs op de rivier : ontwerp brug over de Oosterschelde (t.b.v. directie Bruggen Oosterschelde bruggen Nota nr. F-64
1963 RWS-WWKZ Verslag omtrent een studiereis door de Verenigde Staten van Amerika (24 okt. - 3 nov. 1962) Nota WWK 63-4
1966 RWS-WWKZ Schematisatie van de diepte ten behoeve van de getijberekening (tweedimensionaal) in de mond van het Haringvliet, voorstel voor de definitieve "output" voor de computerberekeningen getijberekening Nota (DD) K-412
1966 RWS-WWKZ Weerstandscoëfficiënt C in open waterlopen met getiibeweging : Schematisatie van gegevenes ten behoeve van tweedimensionale getij berekening in de mond van het Haringvliet getijberekening Nota (DD) K-405
1967 RWS The study of the motion of sea-going vessels under the influence of waves, wind and currents, in order to determine the minimum depth required in port approaches and along offshore berthing structures for tankers and ore-carriers havenmonden Rapport (DD) K-158
1968 RWS-WWKZ Invloed van brekende golven op de stabiliteit van zandige kusten kust Nota W-68.083 (vervanging van nota K-504)
1969 Statistical evaluation of wave conditions in a deltaic area golven Symposium "Research on wave action", Delft, The Netherlands, March 24-26, 1969
1970 RWS-WWKZ Commentaar op de nota "Bepaling van diepten op de Noordzee" (Hoek van Holland, maart 1969, afd. Noordzee) Noordzee Nota (DDWT) W-69.106
1979 Svasek bv Bouwen met de natuur kust Publicatie van Svasek bv
1984 RWS-Vlissingen Permeable groynes : experiments and practice in the Netherlands kust paper ICCE Houston, 1984