Oosterschelde

Oosterschelde (1950 - 1986)


Zeegat in Zeeland. Voor 1953 met problematische oevers met veel dijkvallen en een zeer veranderlijke morfologie. Zwakke dijken. In 1955 bij het Deltaplan besloten om het zeegat af te sluiten (als laatste afsluiting). In 1976 besloten om niet af te sluiten, maar om een stormvloedkering in de monding te bouwen. Deze kwam in 1986 gereed.
Voor meer info:

Lijst van beschikbare publicaties

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de auteursnaam voor een overzicht van alle publicaties van deze auteur
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat onderwerp
datum auteur organisatie titel onderwerp bron
1932 Nijhoff RWS-BER Schets van de ontwikkeling der zuidelijke zeearmen, met uitsluiting van de Westerschelde BER010 (samenvatting)
1937 vVeen RWS-BER Oosterschelde [kaart]: schema's eb- en vloedscharen 1932 -37 estuaria
1946 vVeen RWS-BER Oosterschelde: schema's eb- en vloedscharen 1905 - '24 estuaria Kaart van de Vloedscharen
1947 Saarloos RWS-BER Afvoerberekeningen Ooster-Schelde ten Oosten van Zierikzee : naar stroommetingen van 1931 t/m 1937 getijberekening BER184 (samenvatting)
1948 Saarloos RWS-BER Verslag over de waarnemingen in de Oosterschelde bewesten Zierikzee met de Rijksopnemingsvaartuigen nr. 1 en 2 Morfologie BER209 (samenvatting)
1953 Santema RWS-BER Dijksverhogingen Ooster-Schelde dijken Rapport voor de Delacommissie
1954 Stroband RWS-Deltadienst De afmetingen van de sluizen in de mond van de Oosterschelde ten behoeve van de schelpdierkwekerijen indien de verticale getijbeweging bij Ierseke en omgeving tot de helft wordt gereduceerd sluizen rapport Deltadienst
1954 Domeinen Nota betreffende het gebruik van Tetrapods voor de afdamming van zeearmen afsluitingen Nota van het Technisch Bureau der Domeinen voor de Deltacommissie
1960 Svasek RWS-Deltadienst Maximaal optredende krachten op de brugpijlers van de brug over de Oosterschelde als gevolg van het optreden van ijs op de rivier : ontwerp brug over de Oosterschelde (t.b.v. directie Bruggen bruggen Nota nr. F-64
1968 Spaargaren Ingenieur Closure of estuarine channels in tidal regions (V. Results of model tests applied to an actual project) stormvloedkering De ingenieur, 1968
1969 Spaargaren RWS-Deltadienst Beschouwing over de invloed van het rollend en zwevend transport op de ontgronding benedenstrooms van een bodembescherming : deel 1 zandtransport Nota W-69.107.I
1969 Spaargaren RWS-Deltadienst Some aspects of flow through and under hydraulic structures used for closing estuaries afsluitingen Reprint from: Proceedings 13th Congress of the I.A.H.R., Kyoto, September 1969
1970 Spaargaren RWS-Deltadienst Beoordeling van de merites van een beklede dam resp. duindam voor de afsluiting van de Oosterschelde afsluitingen Nota (DDWT) W-70.074
1971 Spaargaren RWS-Deltadienst Nota betreffende de waterloopkundige en grondmechanische aspecten van de keuze afsluitmiddelen Oosterschelde afsluitingen Nota (DDWT) W-71.147