Jan Wilbrandus de Vries

(1891 - 1978)


(Smilde 22 jan. 1891 - Den Haag 3 jul. 1978), ingenieur. Was, na in 1915 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, tot zijn pensionering in dienst van RWS. Begon in Den Helder, werkte daarna bij de kanalisatie van de Maas waar hij in 1932 de leiding overnam van C.W.Lely. Was vervolgens werkzaam bij de Directie Benedenrivieren, van 1942 tot 1956 als HID en enige jaren als HID van de directie Zeeland. Was sinds 1953 lid van de Deltacommissie en bij de oprichting van de Deltadienst in 1956 HID, nog datzelfde jaar opgevolgd door P.Ph.Jansen. Schreef diverse artikelen w.o. Het ontwerp voor de stuw in de Maas te Linne (1921), Bouw van de stuw te Belfeld (1925), De Maasverbetering voltooid (1947) en Het plan tot afsluiting der zeearmen (Deltaplan) in het bijzonder bezien in verband met de voorgeschiedenis ervan (1954). Zie ook: P.Ph.Jansen, A.G.Maris


Voor een kaart met locaties van alle publicaties van deze auteur klik hier

Publicaties digitaal beschikbaar via het Trésor der Hollandsche Waterbouw

klik op de titel voor de publicatie
De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload. Als er een bibliotheek-logo staat is het origineel is beschikbaar bij deze bibliotheek (klik voor reservering). geeft link naar het boek in Delpher (of vergelijkbare viewer). opent een kaartje met de locatie.
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie. Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp. Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1950 RWS-BER Beschouwingen over verschillende plannen, M284, Delft Hollands Diep modelonderzoek BER232 (samenvatting)
1950 RWS-BER Kort overzicht der in voorbereiding zijnde plannen, Onderzoek in Waterloopkundig laboratorium te Delft Hollands Diep modelonderzoek BER233 (samenvatting)
1956 Ingenieur Het Deltaplan en zijn verschillende facetten Deltawerken afsluitingen De Ingenieur (1956) 14,20,21,23,24,28