Johan Christoffel Ramaer

(1852 - 1932)


(Zutphen 9 mei 1852 - Den Haag 17 juni 1932), ingenieur, waterstaatshistoricus. Werkte, na in 1874 te zijn afgestudeerd aan de PS te Delft, bij diverse diensten van de waterstaat in verschillende functies, sinds 1906 als HID en sinds 1912 als IG van de tweede inspectie. Was een actief voorstander van integratie van waterstaatsgeschiedenis en historische geografie. Schreef de meeste biografieën van waterstaatkundigen voor het NBW, enige boeken en vele artikelen in zowel technische, geografische als historische tijdschriften, soms bescheiden met X ondertekend. We noemen slechts: De omvang van het Haarlemmermeer en de meren waaruit het ontstaan is, op verschillende tijden vóór de droogmaking (1892), Geographische geschiedenis van Holland bezuiden de Lek en de Nieuwe Maas in de Middeleeuwen (1899), Het hart van Nederland in vroegere eeuwen (deel 1) en deel 2(1913), De vorming van den Dollart en de terpen van Nederland in verband met de geographische geschiedenis van ons polderland (1909) en De afsluiting en droogmaking der Zuiderzee (met een kaart) (1930). Het KNAG benoemde hem in 1923 tot erelid
Meer info via:
Als in bovenstaande biografie een publicatie blauw is, kunt u ook daarop klikken, u krijgt dan een digitale versie van die publicatie.

Illustratiebron: Wikimedia Commons - krantenfoto 1912 (geheugen van Nederland)

Voor een kaart met locaties van alle publicaties van deze auteur klik hier

Publicaties digitaal beschikbaar via het Trésor der Hollandsche Waterbouw

klik op de titel voor de publicatie
De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload. Als er een bibliotheek-logo staat is het origineel is beschikbaar bij deze bibliotheek (klik voor reservering). geeft link naar het boek in Delpher (of vergelijkbare viewer). opent een kaartje met de locatie.
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie. Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp. Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1892 De omvang van het Haarlemmermeer en de meren waaruit het ontstaan is, op verschillende tijden voor de droogmaking Haarlemmermeer droogmakerij Uitgave Johannes Müller, Amsterdam
1904 RWS Scheiding van Maas en Waal: 18 augustus 1904 Bergsche Maas
1909 KNAG De vorming van den Dollart en de terpen in Nederland, in verband met de geografische geschiedenis van ons polderland Dollard estuaria tijdschrift KNAG, 2e serie, dl XXVI, afl 1
1915 RWS Rapport betreffende de wateronttrekking aan, en de afzanding van de duinen langs de Nederlandsche kust zandige kust Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat,nr.2
1916 RWS Verslag over den stormvloed van 13/14 januari 1916 stormvloeden Stormvloedverslag, deze vloed leidde tot het besluit de Zuiderzee af te sluiten
1917 RWS Verslag van het voorgevallene op de Nederlandsche rivieren in den winter van 1916 op 1917 ijsgang nota aan de minister
1930 KNAG De afsluiting en droogmaking der Zuiderzee Zuiderzee droogmakerij Tijdschrift KNAG
1931 Ingenieur Verbinding Antwerpen - Rijn Schelde-Rijn kanalen De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde, 1931, no 17, 24-04-1931
1932 RWS-BER Nota naar aanleiding van de schets van de ontwikkeling van de Schelde Westerschelde BER006a (samenvatting)