gemalen

Lijst van publicaties over het onderwerp gemalen


Alle vormen van gemalen, windwatermolens, stoomgemalen,electrische gemalen, etc. Ook suatiesluizen worden onder dit onderwerp opgenomen

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur organisatie titel projct bron
1756 Lulofs Rapporten van Johannes Lulofs en Melchior Bolstra over vergelijkende proeven met schijf- schepradmolens Memo aan: Aan de edele mogende heeren commissarissen van hun edele gr. mog. tot de zaaken van de nieuwe inventieën
1790 BlankenJ KHMW Eerste antwoord op de vraage, voorgesteld door de Hollandsche Maatschappye der Wetenschappen te Haarlem, wegens de geschiktste middelen, om de voornaamste gebreken in de ordinaire scheprad-molens te verbeteren. Verh. Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Haarlem, deel 24 pp1-38
1802 BlankenJ Nader en meer uitvoerig verslag van s Lands nieuwe stoom-machine te Hellevoetsluis in 1802, onder directie van J. Blanken Jansz.
1823 Moll Utrecht Het hellend scheprad door een stoommachine gedreven Uit: Alg. Konst- en letterb.
1825 Goudriaan KNAW Aanmerkingen over het nemen van proeven met modellen van werktuigen in het algemeen...door welken de schutsluizen de belangrijke eigenschap kunnen verkrijgen.... Verhandelingen der Eerste klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, 6e deel, pp1-100
1827 BlankenJ RWS Memorie over de proefmalingen, welke zijn gedaan met de Culemburgsche wind-wipmolens, no. 5 en 7, O.J. van Paddenburg, Utrecht
1828 BlankenJ Waterstaat- en werktuigkundig betoog, tot het weder in gebruik stellen, en geenszins verlaten, der nog overige vijf voormolens van den Zederikboezem bij Ameide O.J. van Paddeburg, Utrecht
1828 BlankenJ Verhandeling over het bekende ontwerp, ter vereenvoudiging van de rader- en gaande werken der gewone windwatermolens enz. De Vriend des Vaderlands (tijdschrift),2e deel, p 99-121; Johannes van der Hey, Amsterdam
1829 BlankenJ Korte verhandeling over het vereenvoudigings stelsel in de raderwerken van onze gewone poldermolens met de waarnemingen, die eene dubbele uitwerking bevestigen. De Vriend des Vaderlands (tijdschrift),derde deel, Johannes van der Hey & Zn, p333
1930 Boreel Ingenieur Het gemaal van den polder Walcheren De Ingenieur (1930) nr 45