kademuren

Lijst van publicaties over het onderwerp kademuren


Het ontwerp van kades en andere afmeerconstructies in havens

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur organisatie titel projct bron
1820 Moll Utrecht Berigt omtrent de werken te Plymouth met de duikelaarsklok uitgevoerd Uit: Alg. Konst- en letterb., via KB
1822 Moll Utrecht Iets over stoombooten : en eenig berigt aangaande die, welke aan den Moerdijk zal worden aangelegd Overdr. uit: Algemeene kunst- en letterbode 1822 no. 30-32
1903 Lambrechtsen van R Ingenieur Kaaimuur langs de zuidzijde van het IJ-eiland te Amsterdam de Ingenieur, 26-12-1903 p885