ijsgang

Lijst van publicaties over het onderwerp ijsgang


verslagen van ijsgang in de grote rivieren, onderzoek en projecten om ijsdammen in de rivieren tegen te gaan, projecten om de doorbraakkans van dijken door het optreden van ijsdammen te verkleinen, het opruimen van ijsdammen, de problemen van kruiend ijs

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur organisatie titel projct bron
1812 Zillesen Plan, hoe alle overstromingen, ontstaan door opperwater of ysverstoppingen, ..voor altoos voorgekomen zouden kunnen worden....door afleiding met ...kraanduikers,.. J. Altheer, Utrecht
1917 Ramaer RWS Verslag van het voorgevallene op de Nederlandsche rivieren in den winter van 1916 op 1917 nota aan de minister
1939 vVeen Das Eis auf den Niederländischen Flüssen und die Klimaänderung seit dem Jahre 1879 Geologie der Meere und Binnengewä sser, band 3 heft 3 , 375-379, jr 1939
1939 vVeen RWS-BER Vermindering der ijsperioden op de Ned. rivieren sinds 1879 BER057(samenvatting)
1939 vVeen Ingenieur Vermindering der IJsperioden op de Nederlandschen rivieren sinds 1879 (invloed zonnevlekken op ijsvorming) De Ingenieur (4) 18, 5-5-1939
1940 Wemelsfelder Ingenieur De invloed van het ijs op de waterstanden der groote rivieren Benedenrivieren Overdruk uit De Ingenieur nr 7 van 1940
1940 RWS IJsverslag: Winter 1939-1940 IJsverslagen
1941 RWS IJsverslag: Winter 1940-1941 IJsverslagen
1942 RWS IJsverslag: Winter 1941-1942 IJsverslagen
1946 RWS Overzicht van de ijswaarnemingen: Winter 1942-1943 Landsdrukkerij
1947 RWS Overzicht van de ijswaarnemingen: Winter 1943-1944, langs de kusten van de Noordzee, op de Wadden, het IJsselmeer, de rivieren en de zeearmen IJsverslag
1948 Wemelsfelder RWS-BER Gegevens ijsbezetting in Nederland Rapport hy0-27
1951 RWS IJsverslag: Winter 1944-1945 en winter 1945-1946 rapport algemene dienst RWS
1952 Valken RWS-BER Drijfijs op rivieren Benedenrivieren BER301 (samenvatting)
1953 RWS IJsverslag: Winter 1947-1948 en 1948-1949 rapport RWS algemene dienst