Dijkherstel Zeeland

Dijkherstel Zeeland (1953 - 1956)


Na de stormvloedramp van 1953 heeft Rijkswaterstaat voor het herstel van de waterkeringen een speciale dienst opgericht, die als projecttaak kreeg de dijken in zuidwest Nederland te herstellen.
Voor meer info:

Lijst van beschikbare publicaties

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de auteursnaam voor een overzicht van alle publicaties van deze auteur
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat onderwerp
datum auteur organisatie titel onderwerp bron
1953 Caissons voor het dichten van dijken in Zeeland 1953 - Fotoalbum afsluitingen Album uitgegeven door de gezamenlijke aannemers van de caissonbouw
1953 Zinkwerken Schouwen-Duiveland watersnood 1953 - Fotoalbum bodembescherming Aannemers- en handelsbedrijf van Oord Werkendam
1955 WL Delft Hydraulische beschouwingen over de sluiting van de inlaagdijk "Levensstrijd" te Zierikzee afsluitingen NOta Waterloopkundig Laboratorium