Johan van Veen

(1893 - 1959)


(Uithuizermeeden 21 dec. 1893 - Voorburg 9 dec. 1959), ingenieur. Was, na zijn studie aan de TH in Delft, van 1919 tot 1926 werkzaam bij de PWS van Drenthe en twee jaar bij de Surinaamse Bauxiet Mij. Sinds 1929 werkte hij voor RWS aan de bouw van de dam in het Hellegat (1931) en sinds 1933 als hoofd van de Studiedienst bij de directie Benedenrivieren in Den Haag. Promoveerde te Leiden op Onderzoekingen in de Hoofden in verband met de gesteldheid der Nederlandsche kust(1936). Was van 1938 tot 1943 lid en secretaris van de Stormvloedscommissie, sinds 1953 van de Deltacommissie en was sinds 1958 hoofd van de Algemene Dienst van RWS. Hij wordt algemeen erkend als de geestelijke vader van het Deltaplan. Hij schreef verder: De Fivel en hare verzanding (1930), Dredge, drain, reclaim, the art of a nation (1948) en Waterhuishouding in Nederland (met F.P.Mesu; 1957). Zie ook: J.J.Dronkers, A.G.Maris.
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons - 1953 JD NOske, Anefo, Nat. Archief

Voor een kaart met locaties van alle publicaties van deze auteur klik hier

Publicaties digitaal beschikbaar via het Trésor der Hollandsche Waterbouw

klik op de titel voor de publicatie
De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload. Als er een bibliotheek-logo staat is het origineel is beschikbaar bij deze bibliotheek (klik voor reservering). geeft link naar het boek in Delpher (of vergelijkbare viewer). opent een kaartje met de locatie.
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie. Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp. Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1924 Drenthe Kaartjes van het stroomdal van de Beilerstroom en van de Heuvelruggen in Noord Drenthe kanalen Drents archief
1929 RWS-BER Nota betreffende de noodzakelijkheid van een systematisch onderzoek van de Westerschelde door Nijhoff, vVeen: bijlage j, boringen Westerschelde estuaria BER001 (samenvatting)
1929 RWS-BER Hellegat: Ontwerp 1929 Hellegat BER002 (samenvatting)
1930 KNAG De Fivel en hare verzanding - bewerkt uit nagelaten aantekeningen van P.M. Bos Tijdschrift KNAG, deel 47, afl. 4/5; kaart via Drents Archief
1931 RWS-BER Verslag van waarnemingen in het Hellegat, inclusief studie naar effect stormvloeden Hellegat BER003 (samenvatting)
1931 RWS-BER Staten en grafieken betreffende zandmetingen op de Benedenrivieren, Benedenrivieren zandtransport Archief Van Veen Stroband bij NA, nr. 98
1931 RWS-BER Verhoging van stormvloeden waterstanden BER003a (samenvatting)
1932 RWS-BER Nota betreffende waarnemingen omtrent het zandtransport van de benedenrivieren riviermorfologie BER007 (samenvatting)
1932 RWS-BER Berekening Koedoodrivier BER009 (samenvatting)
1932 RWS-BER Waarnemingen Hellegat 1931-1932 Hellegat getijberekening BER012 (samenvatting)
1933 RWS-BER Verslag betreffende afvoerbepalingen van de Dordtse waterwegen 1930-1932 Dordrecht rivierafvoer BER013 (samenvatting)
1933 RWS-BER Waarnemingen Hellegat 1931-1932 : afvoermetingen Hellegat getijberekening Nota directie Benedenrivieren
1933 RWS-BER Verslag inzake echo-peilapparatuur der Britse Marine (Kelvin & Hughes) (incl. Engelse vertaling) meetinstrumenten Verslag directie Benedenrivieren, 10-11-1933
1933 Ingenieur Onderzoek naar het zandtransport van rivieren riviermorfologie De Ingenieur, jg. 48, nr 27, 7-7-1933
1933 RWS-BER Critiek en opmerkingen over rapport 9, deel d: antwoord aan Mazure BER003d (samenvatting)
1933 RWS-BER Critiek en opmerkingen over rapport 9: Antwoord aan Mazure BER009a4 (samenvatting)
1934 RWS-BER Diepgang van schepen BER017 (samenvatting) De ingenieur; B. Bouw-en Waterb. jrg 49, 1934, no 17, 27-04-1934;
1934 RWS-BER De haven van Liverpool havens BER019 (samenvatting)
1934 RWS-BER Verslag betreffende de in 1930-1932 verrichte afvoerbepalingen van de Dordtsche waterwegen omvattende de rivieren Boven-, Beneden-, en Nieuwe Merwede, Noord, Oude Maas, Spui, Amer, Hollandsch Diep, Hellegat, Volkerak, Vuile Gat, Haringvliet en daarbij aan Benedenrivieren getijberekening
1934 Ingenieur Bodemgolven van groot formaat, geregistreerd met een echo-toestel morfologie De Ingenieur, jg 49, nr. 47, 23-11-1934 ook BER021: (samenvatting)
1934 RWS-BER Onderzoekingen in de hoofden (originele rapport, met bijlagen en kaarten) morfologie Nota directie Benedenrivieren
1934 RWS-BER Bodemgolven van groot formaat, geregistreed met een echo-toestel BER021 (samenvatting)
1934 RWS-BER Beschrijving van het bezinkingstoestel ter bepaling van de korrelgrootte van zandmonsters zandtransport Nota BER
1935 RWS-BER Nota betreffende een alternatief plan voor de getijberekening voor de verbeterden Hollandsche IJssel, alsmede een nota betreffende bezwaren van Ir.Kloppert tegen het verbeteringsplan en een nota betreffende een getijberekening hiervoor. Hollandse IJssel getijberekening BER022, BER022a en BER022b (samenvatting)
1935 RWS-BER Verslag van waarnemingen met schip Oceaan in het zeegat van het Vlie in 1933-1934 Vlie Waddenzee
1935 RWS-BER Landaanwinning Groninger Wadden landaanwinning BER026 (samenvatting)
1935 Nota betreffende eene getijberekening voor den verbeterden Hollandsche IJssel (plan 1934, variant) Hollandse IJssel rivierwerken BER022b (samenvatting)
1935 RWS-BER Sandwaves in the North Sea morfologie Tijdschr. Kon. Aardr.Genoootschap 54 (1937), pp. 155-195(samenvatting)
1935 RWS-BER Bodemstromen en stroomverticalen in verband gebracht met de formule voor eenparige beweging vloeistofmechanica BER023 (samenvatting)
1935 RWS-BER Voorlopige nota inzake de verzouting der benedenrivieren (waterinlating voor Delfland) verzilting BER024 (samenvatting)
1935 Ingenieur Echo-toestel voor het peilen in zeer ondiep water meetinstrumenten De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde jrg 50, 1935, no 6, 08-02-1935 [Bijlage]
1935 IHO Sand waves in the North Sea Hydrographic review, Vol. XII, No. 1 (May 1935)
1935 Ingenieur De toepassings-mogelijkheden van verschillende getijberekeningen getijberekening De Ingenieur, jg 50, nr 50, 13-12-1935
1935 RWS-BER Herkomst en verplaatsing van het Noordzeezand (De Ingenieur) Noordzee BER029a3 (samenvatting)
1935 RWS-BER Sandwaves in the North Sea BER021b (samenvatting)
1935 RWS-BER Onderzoekingen in de Hoofden BER029 (samenvatting)
1936 RWS-BER Nota betreffende boringen in de Scheldemond Westerschelde BER001j (samenvatting)
1936 RWS-BER Beoordeling van nota Wemelsfelder BER027a (samenvatting)
1936 Utrecht Onderzoekingen in de Hoofden in verband met de gesteldheid der Nederlandsche kust (oude benaming van "Het Kanaal" is "De Hoofden") morfologie Dissertatie Utrecht,gepubliceerd door Rijkswaterstaat; Ook nota BER029 (samenvatting)
1936 RWS-BER Onderzoekingen omtrent de snelheidsverdeling in een verticaal vloeistofmechanica BER023a (samenvatting)
1936 RWS-BER Nota betreffende verslag inzake onderzoek verbetering afwatering westelijk Noord-Brabant afwatering Nota op verzoek van Dir. Noord-Brabant
1936 RWS-BER Beoordeling nota Wemelsfelder: Bepaling horizontale waterbeweging met behulp van kenteringsmeters getijberekening BER027 (samenvatting)
1936 RWS-BER Nota betreffende een onderzoek in de mond der Petroleumhaven Pernis , in verband met een verzoek van B&W van de gemeente Rotterdam voor aanleg van twee kribben op de linkeroever van de Nieuwe Maas havens BER031 (samenvatting)
1936 RWS-BER Determination du debit solide des courants zandtransport sixieme congres de l'Association Internationale d'hydrologie, Edinburgh, (bij NA nr 68) - met E.M.H. Schaank,
1936 Water movements in the Straits of Dover morfologie J. of Marine Research Vol. 13, no. 1 (1938) ; p. 7-36
1937 RWS-BER Korte beschrijving der uitkomsten van onderzoekingen in het T.A.G. BER029a1 (samenvatting)
1937 RWS-BER Brouwershavensche zeegat [kaart]: schema s eb- en vloedscharen Brouwershavensche Gat, Grevelingen en Krammer 1885 -1937 estuaria RWS Benedenrivieren
1937 RWS-BER Oosterschelde [kaart]: schema's eb- en vloedscharen 1932 -37 Oosterschelde estuaria
1937 KNAG Korte beschrijving der uitkomsten van onderzoekingen in het Tijdschrift Aardrijkskundig Genootschap morfologie Tijschrift KNAG, (samenvatting)
1937 RWS-BER Richting en sterkte der getijden en stromen in de Zuidhollandse en Zeeuwse stromen getijberekening BER036 (samenvatting)
1937 RWS-BER The analogy between tides and electrical currents getijberekening BER037 (samenvatting)
1937 Ingenieur Een registrerende stroommeter Meetinstrumenten De Ingenieur jrg 52, 1937, no 8, 19-2-1937
1937 Ingenieur Onderzoekingen in de hoofden in verband met de gesteldheid van de Nederlandsche kust (samenvatting proefschrift) De Ingenieur, (52) nr 4, 22-1-1937
1937 RWS-BER Getijstroomberekening met behulp van wetten analoog aan die van Ohm en Kirchoff getijberekening BER035 (samenvatting) De Ingenieur,(52) 19, 7-5-1937
1937 RWS-BER Waarnemingen omtrent de snelheidsverdeeling in een verticaal hydrograf. metingen BER023a2 (samenvatting) Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr 29
1937 Apparate zur Untersuchung der Sandbewegung in natürlichen Wasserlaüfen zandtransport Geologie der Meere und Binnengewässer, 1937, 317-327
1937 RWS-BER Nota betreffende de afdamming der Brielsche Maas Brielse Maas afsluitingen BER040 (samenvatting)
1938 RWS-BER Die unterseische Sandwüste in der Nordsee BER021a (samenvatting) - Geologie der Meere und Binnengewässer
1938 RWS-BER Onderzoek omtrent de wenselijkheid en mogelijkheid van het watervrij maken van Dordrecht Dordrecht BER046 (samenvatting)
1938 RWS-BER De mislukte aanhechting van Ameland aan de Friese wal omstreeks 1875-1883 Waddenzee morfologie BER047 (samenvatting)(rapport is basis van artikel in Ingenieur van 6-5-1938)
1938 RWS-BER Baggeren in de Westerschelde Westerschelde baggerwerk BER048 (samenvatting)
1938 RWS-BER Invloed inpoldering Land van Saeftinge, voorlopige beschouwing landaanwinning BER049 (samenvatting)
1938 RWS-BER Vraagstukken verband houdende met de verzouting der benedenrivieren verzilting BER050 (samenvatting)
1938 RWS-BER Dauerbeobachtung des Stromes auf den Niederländischen Feurschiffen: Einflusz der 11-jährlichen Sonnenfleckenperiode auf Sturmfluten getijberekening Geologie der Meere und Binnengewässer, 1938
1938 Untersuchungen in der Straße von Dover mit dem Vermessungsschiff "Oceaan" morfologie Geologische Rundschau - July 1938, Volume 29, Issue 3-5, pp 274-286
1938 RWS-BER Nota over de domeinbelangen betrokken bij de afsluiting van de Botlek en Brielsche Maas en het Hartelsche Gat volgens het door den hoofdingenieur van den Rijkswaterstaat opgemaakte gewijzigde plan C Brielse Maas afsluitingen BER040a (samenvatting)
1939 RWS-BER Nota betreffende de toeneming stroomsnelheden in de Rotterdamschen Waterweg, als gevolg van de afdamming van de Brielsche Maas Brielse Maas afsluitingen BER053 (samenvatting)
1939 Das Eis auf den Niederländischen Flüssen und die Klimaänderung seit dem Jahre 1879 ijsgang Geologie der Meere und Binnengewä sser, band 3 heft 3 , 375-379, jr 1939
1939 RWS-BER Verbetering van de Hollandse IJssel BER022d (samenvatting)
1939 RWS-BER Richting en sterkte der getijden in de Waddenzee getijberekening BER036 (samenvatting)
1939 RWS-BER Beschrijving Rotterdamse Waterweg Nieuwe Waterweg BER055 (samenvatting)
1939 RWS-BER Vermindering der ijsperioden op de Ned. rivieren sinds 1879 ijsgang BER057(samenvatting)
1939 Ingenieur De nauwkeurigheid der tegenwoordige getijberekening getijberekening De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde jrg 54, 1939, no 20, 19-05-1939 [Bijlage]
1939 Ingenieur Verbetering van den Hollandschen IJssel Hollandse IJssel rivierwerken De ingenieur, (54) 45, 10-11-1939
1939 Ingenieur Vermindering der IJsperioden op de Nederlandschen rivieren sinds 1879 (invloed zonnevlekken op ijsvorming) ijsgang De Ingenieur (4) 18, 5-5-1939
1939 Ingenieur Inpolderingen in vroeger eeuwen door Nederlanders in het buitenland droogmakerij De Ingenieur, jg 54, nr 22, blz A215, 2-6-1939
1939 RWS-BER Afdamming Brielsche Maas : aanvullende nota van 8 februari 1939 Brielse Maas afsluitingen BER040a (samenvatting)
1939 RWS-BER Te verwachten stormvloedstanden op de benedenrivieren : eerste voorlopige becijfering Stormvloedcommissie stormvloeden BER054 (samenvatting)
1940 RWS-BER Berekening van het peil, tot hetwelk de boezem in geval van oorlog in een laag getij kan worden opgezet archief van Veen bij NA, nr. 60 (samen met Stoband)
1940 RWS-BER Korte opmerkingen over de kritiek van Prof. Thijsse op het voorlopig rapport van de Stormvloed-commissie Stormvloedcommissie stormvloeden Archief van Veen bij NA, nr 115
1940 RWS-BER Bepaling dijkshoogte te Rotterdam na de brand van 1940 BER067 (samenvatting)
1940 RWS-BER Voorlopig rapport van de Stormvloedcommissie Stormvloedcommissie BER066 (samenvatting)
1940 RWS-BER Rapport inzake de afsluiting van de Brielsche Maas en de Botlek Brielse Maas afsluitingen Commissie Brielsche Maas, [voorz. F.L. Schlingemann]
1940 RWS-BER Rapport betreffende nader uitgewerkte plannen A, B en C voor de watervrijmaking Dordrecht en Zwijndrecht Dordrecht dijken Omslag met kaarten
1940 RWS-BER Toekomstige stormvloedhoogte te Bergen op Zoom Bergen op Zoom dijken BER060 (samenvatting)
1940 RWS-BER De haven van Moerdijk Moerdijk havens BER062 (samenvatting)
1940 RWS-BER Is de heersende windrichting te Amsterdam seder 1700 gekrompen? wind BER068 (samenvatting)
1940 ingenieur De invloed der 11-jaarlijkse zonnevlekkenperiode op stormen, ijsgang en neerslag De Ingenieur, 1940, nr.5
1941 RWS-BER Rapport van de commissie inzake stormvloeden in Nederland Stormvloedcommissie stormvloeden BER134 (samenvatting)
1941 RWS-BER De toeneming van het zoutgehalte op de benedenrivieren verzilting BER069 (samenvatting)tijdschrift KNAG, jan 1941,
1941 RWS-BER Afsluiting Oude Maasje Oude Maasje afsluitingen BER075 (samenvatting)
1941 RWS-BER Heropening van het Wantij BER078 (samenvatting)
1941 RWS-BER Twee middelen om het zoutbezwaar bij zeesluizen op te heffen BER082 (samenvatting)
1941 RWS-BER Havenverbetering en indijking te Bergen op Zoom Bergen op Zoom havens BER083 (samenvatting)
1941 RWS-BER Watervrijmaking van Dordrecht en Zwijndrecht: Nader uitgewerkt plan C Dordrecht BER079 (samenvatting)
1941 RWS-BER Normaliseering Hollandsch Diep Hollands Diep rivierwerken BER080 (samenvatting)
1941 RWS-BER Nota bet. De verdeling van het Rijnwater in droge tijden voor het westen en noorden van het land rivierafvoer nota BER, bibliotheeknr. R257, niet in samenvattingen
1941 RWS-BER Nota betreffende de mogelijke wijziging van het net der Beneden rivieren Hellegat rivierwerken BER071 (samenvatting)
1941 RWS-BER Nota betreffende de afsluiting van de Donge Donge afsluitingen BER074 (samenvatting)
1942 RWS-BER Verbeteringswerken Hollandschen IJssel ; gegevens betreffende de uitvoering der werken tot verbetering van den Hollandschen IJssel Hollandse IJssel rivierwerken Nata BER met meetgegevens, inclusief foto's en veel kaarten
1942 RWS-BER Watervrijmaking van Sliedrecht - Verlegging Beneden Merwede BER089 (samenvatting)
1942 RWS-BER Zeer voorloopige nota betr. het zgn. Vijf-eilandenplan vijfeilandenplan afsluitingen conceptnota BER
1942 RWS-BER Waterhuishouding van Nederland: Zuidwestelijk deel, Voorlopige nota Hellegat BER088 (samenvatting)
1942 RWS-BER Inpoldering Plaat van Scheelhoek (commentaar) BER085 (samenvatting)
1942 RWS-BER Verdeling opperwater voor het geval de Sliedrechtse doorsteek gemaakt wordt rivierwerken BER090 (samenvatting)
1942 RWS-BER Invloed inpoldering Hamsche polders op de stormvloedstanden stormvloeden BER092 (samenvatting)
1942 RWS-BER Verzwaring dijken van de Volkerakpolders Volkerak dijken BER093 (samenvatting)
1942 RWS-BER Proefbaggeren van "keileem"uit het Zuid-Hollands Diep Hollands Diep BER095 (samenvatting)
1942 RWS-BER Stormvloedhoogten op de benedenrivieren in het jaar 2000 Stormvloedcommissie stormvloeden BER096 (samenvatting)
1942 RWS-BER Beschikbare hoeveelheden ophoogzand in de benedenrivieren bouwmaterialen BER100 (samenvatting)
1942 RWS-BER Resultaten landaanwinningswerken op de Groningerwadden kwelderwerken landaanwinning BER102 (samenvatting)
1942 RWS-BER Voorlopige Nota betreffende Verlandingsmogelijkheden in de Zuidwestelijke en Noordelijke Wateren van Nederland landaanwinning BER097 (samenvatting)
1942 RWS-BER Rapport betreffende plannen (A, B en W ) voor de verlegging van de beneden Merwede Dordrecht rivierwerken nota directie Benedenrivieren, bevat ook: BER089 (samenvatting)
1942 RWS-BER Nota betreffende het vijfeilandenplan vijfeilandenplan afsluitingen BER099 (samenvatting)
1943 RWS-BER Beschouwingen en berekeningen over de benedenrivieren rivierafvoer BER133 (samenvatting)
1943 RWS-BER Rapport betreffende de Stormvloed van 6, 7 en 8 april 1943, in Zuid-Holland stormvloeden archief van Veen nr. 84 (bij NA)
1943 RWS-BER Inpoldering achter Uithuizen-Uithuizermeeden landaanwinning BER112 (samenvatting)
1943 RWS-BER Invloed landwinningswerken op de stroomen in Vuile Gat en Haringvliet Hellegat landaanwinning BER110 (samenvatting)
1943 RWS-BER Voorlopige beschouwingen Vloedkommenplan Hellegat BER106 (samenvatting)
1943 RWS-BER De waarde van land in overheidsbegrotingen BER127 (samenvatting)
1943 RWS-BER Exposé landwinningswerken 1942 Hellegat landaanwinning BER101 (samenvatting)
1943 RWS-BER Geo-morfologisch onderzoek IJsselmonde BER104 (samenvatting)
1943 RWS-BER Exposé landwinningswerken in 1943 Hellegat landaanwinning BER107 (samenvatting)
1943 RWS-BER Invloed landwinningswerken in Hellegat op de stromen in het Vuile Gat en in het Haringvliet Hellegat landaanwinning BER110 (samenvatting)
1943 RWS-BER Beschrijving van schaden aan een 3-tal dijken ten gevolge van de vloed van 7-4-1943 dijken BER113 (samenvatting)
1943 RWS-BER Doorgaande stroommetingen bij de lichtschepen meetinstrumenten BER114 (samenvatting)
1943 RWS-BER Enige boringen in de zuidelijke Noordzee morfologie BER122 (samenvatting)
1943 RWS-BER De waarde van land in overheidsbegrotingen landaanwinning BER127 (samenvatting)
1943 RWS-BER Verlaging van de Rijnarmen door te veel baggeren rivierwerken BER131 (samenvatting)
1943 RWS-BER Het denkbeeld van ir. Schönfeld om van het Haringvliet een vloedkom te maken Haringvliet afsluitingen BER105 (samenvatting)
1943 RWS-BER Verdieping Scheldemond sedert 1824 Westerschelde morfologie BER119 (samenvatting)
1943 RWS-BER Voorstel betreffende de wenschelijkheid eener bepaling van toekomstige getijden langs electrische weg getijberekening BER132 (samenvatting)
1944 RWS-BER Rapport van een onderzoek naar de Bodemdaling te Amsterdam sedert 1700 zeespiegelstijging BER137 (samenvatting) Bij NA nr. 82
1944 RWS-BER Inpoldering kweldergronden 1942-1944 kwelderwerken landaanwinning BER112a (samenvatting)
1944 RWS-BER Inpoldering kweldergronden achter Uithuizermeeden in 1942 kwelderwerken landaanwinning BER112 (samenvatting)
1944 RWS-BER De voortplanting van een getij, bepaald met behulp van de electrotechniek getijberekening BER146 (samenvatting)
1944 RWS-BER Rapport betreffende de geschiedenis van de inpolderingsplannen van de Wadden achter de eilanden Ameland en Terschelling landaanwinning Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, nr. 223, 76 blz _ 36 bijlagen geniet rapport, bijlagen op veelheid van formaten. Vaak copiŽn van oude kaarten
1944 RWS-BER Rapport betreffende de geschiedenis van de inpolderingsplannen van de Wadden achter de eilanden Ameland en Terschelling landaanwinning BER140 (samenvatting)
1944 RWS-BER Ontwikkeling regiem Wester-Schelde sedert 1800 Westerschelde Archief vVeen-Stroband, NA nr 77
1944 RWS-BER Ontwerprapport van de commissie inzake stormvloeden in Nederland Stormvloedcommissie stormvloeden BER134 (samenvatting)
1945 RWS-BER Nota met kritiek op het plan 'Luctor et emergo' van A.H. de Leeuwerk van Provinciale Waterstaat voor afdamming Zeeuwse -en Zuidhollandse kust ingediend bij de minister-president, juli 1945 afsluitingen BER151 (samenvatting)
1945 RWS-BER Afdamming Zandkreek Veersche Gat, met toegevoegde correspondentie drieeilandenplan afsluitingen Nota studiedienst BER
1945 RWS-BER Groot Verlandingsplan (samenvatting) landaanwinning BER150 (samenvatting)
1945 RWS-BER De wegverbinding door de mond van de Braakman Braakman BER154 (samenvatting)
1945 RWS-BER Toelichting tot de geomorphologische kaart van IJsselmonde BER156 (samenvatting)
1945 RWS-BER Bestaat er een geologische bodemdaling sedert 1700? zeespiegelstijging BER157 (samenvatting)
1945 RWS-BER Het stroomlijnbeginsel bij rivieren en stranden nota BER, bibl. nr. R284, niet in overzicht samenvattend rapporten
1945 RWS-BER Rapport over de chloorgehaltemetingen in verband met de verzilting van de Rotterdamse Waterweg verzilting bundel meetgegevens, 25blz + 50 bijlagen
1945 RWS-BER Opmerkingen inzake Scheldepublicaties, vooral met het oog op invloed inpolderingen landaanwinning Nota Rijkswaterstaat, directie Benedenrivieren
1946 RWS-BER Advies over een nota betreffende de Afdamming Zandkreek Veerse Gat door de Rijkswaterstaat directie Zeeland Veerse Gat afsluitingen BER155 (samenvatting)
1946 RWS-BER Electrische nabootsing van getijden getijberekening De Ingenieur, jg17 mei 1946
1946 RWS-BER De kust van Nederland zandige kust BER169 (samenvatting)
1946 RWS-BER Nota I betreffende de Ontwikkelingsmogelijkheden voor de Duitse waddenkust Waddenzee in archief NA nr 56
1946 RWS-BER Nota II betreffende de grensregeling in de Eemsmond Waddenzee BER168a (samenvatting)
1946 RWS-BER Kort verslag van een studiereis naar Engeland BER170 (samenvatting)
1946 RWS-BER Oosterschelde: schema's eb- en vloedscharen 1905 - '24 Oosterschelde estuaria Kaart van de Vloedscharen
1946 RWS-BER De West-Duitse kanalen kanalen BER168 (samenvatting)
1946 RWS-BER Vragen betreffende toekomstige inpolderingsmogelijkheden landaanwinning BER190 (samenvatting)
1946 RWS-BER Overzicht van de waterkeeringen van het eiland Goedereede-Overflakkee dijken Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband,nr 346
1946 KNAG Electrische nabootsing der getijden Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Tweede Reeks, 63 (1946), 485-493
1947 Analogy between Tides and A.C. Electricity getijberekening The Engineer, dec 1947 (pp 498, 520. 544)
1947 Research of Tidal Rivers in the Netherlands: a successful combination of theory and practice getijberekening Dock & Harbour Authority, Vol. 27, Nos. 313 and 314, November and December 1946
1947 Estimates of tidal currents in The Panama Canal Zone Panamakanaal getijberekening in archief NA nr 123, is overdruk van artikel zonder duidelijke bron
1947 RWS-BER Opmerkingen over voorstel inlaagdijk Helderse Zeewering dijken BER189 (samenvatting)
1947 Analogie entre marées et courants alternatifs getijberekening La houle Blanche (1947) 5 - pp 401 - 416
1947 RWS-BER The calculation of tides in new channels getijberekening BER197 (samenvatting)
1948 Dredge, Drain Reclaim (scan is 5e druk van 1960) Martinus Nijhoff
1948 RWS-BER Is er bodemdaling of zeespiegelrijzing en kan deze met de ons ten dienste staande peilschalen voldoende nauwkeurig bepaald worden? zeespiegelstijging BER205 (samenvatting)
1949 RWS-BER De strijd tegen de verzouting van ons polderland verzilting BER212 (samenvatting)
1949 RWS-BER Ontwerp meetprogramma ten behoeve van het hydraulisch model van de benedenrivieren in het waterbouwkundig laboratorium te Delft getijberekening in archief NA nr 393
1949 KNAG Eb- en Vloedschaar Systemen in de Nederlandse Getijwateren zandige kust Overdruk + Engelse vertaling van artikel uit KNAG tijdschrift, vol67, pp303-325
1949 RWS-BER Indijking Noord-Sloe Sloe landaanwinning BER215 (samenvatting)
1949 RWS-BER Overzicht van de methoden voor de bepaling van de getijbeweging op de Nederlandse zeearmen en getijrivieren getijberekening BER213 (samenvatting)
1949 RWS-BER Turbulentie onderzoek Archief vVeen-Stroband NA nr. 49
1950 RWS-BER Zoutmetingen benedenrivieren 1947 en 1949 verzilting BER230 (samenvatting)
1950 RWS-BER Plaat van Scheelhoek landaanwinning BER231 (samenvatting)
1950 RWS-BER Nota betreffende plaats en lengten van toekomstige bruggen bij Tiengemeten Haringvliet BER238 (samenvatting)
1950 RWS-BER Algemeen rapport diepteverandering Z.W. wateren : Inhoudsvergelijkingen 1872-1933 briefnota 5518
1950 RWS-BER Nota betreffende afsluiting der Benedenrivieren met stuw in het Hollands Diep Hollands Diep afsluitingen BER229 (samenvatting)
1951 RWS-BER Rapport betreffende de Afdamming Eendracht-Krabbenkreek Eendracht afsluitingen BER263 (samenvatting)
1951 Tidal Gullies in youngest peat layer of Groningen Proc. Int. Congress Sedimentology, Netherlands (1951) pp.257-266
1951 Correspondentie met dr. Dechend over de bodemdaling van Helgoland in Duitsland in archief NA nr 119
1951 coasts, estuaries and tidal hydraulics Chapter from the "Civil Engineering Reference Book", edited by E.H. Probst and J. Comrie (pp1071-1106)(NA archief nr 79)
1951 KNAG De Delf Tijdschrift KNAG, vol 68, nr4,
1951 Bepaling frequentielijn te Hoek van Holland uit de frequentie der astron. standen en HW-opwaaingen bibl. nr. R465
1951 KNAG De Rijn-Maasmond(Helinium) in de Romeinse tijd estuaria Tijdschrift KNAG, vol 68, pp 272-275
1952 RWS-BER Opmerkingen van dr.ir. J. van Veen over het rapport van ir. C. Franx betreffende het zoutbezwaar in verband met het Botlekplan verzilting BER287 (samenvatting)
1952 RWS-BER Nota betreffende Oosterschelde, Keeten, Mastgat, Zijpe, Mosselkreek, Krabbekreekals onder deel van het stelsel tussenwateren BER303 (samenvatting)
1952 RWS-BER De Waterweg als benedenrivier Nieuwe Waterweg BER310 (samenvatting)De Ingenieur, nr 28, A28
1952 English and Dutch methods of shore protection (correspondence on a article with R.R. Minikin) The Dock and Harour Authority, May-June 1952 (lib nr. R522)
1952 RWS-BER Solution of an hydraulic problem by analog computer getijberekening letter to the Editor with Comments on a paper on Analog Computers by Glover, Herbert and Daum
1953 RWS-BER Nota Afsluitingsplannen der tussenwateren afsluitingen BER316 (samenvatting)
1953 PIANC The penetration of sea water into Dutch river mouths and estuaries verzilting Paper voor PIANC congres 1953, Rome, archief NA nr. 310
1953 Ver. Landaanwinning Organogene landaanwinningsproeven in het Haringvliet landaanwinning Berichten van de Nederlandse Vereniging voor landaanwinning ;no. 3
1953 RWS Land below sea level : Holland in its age-long fight against the waters Boucher, Den Haag
1953 RWS Les Pays-Bas dans leur lutte séculaire contre les eaux Boucher, Den Haag
1953 RWS-BER Overzicht van inhouds- en diepteveranderingen van de ZW-wateren en de zeegaten van Texel, van het Vlie en de mond van de Eems RWS-BER R674
1953 Dagboeknotitie van de dijkdoorbrijk bij Ouderkerk (Z-H) dijken familiearchief Van Veen
1953 Deltacommissie Rapporten betreffende voorlopige stormvloedpeilen langs de Noordzeekust (dl 1 ) en voorlopige bepaling der Maatgevende Stormvloedhoogten voor Hoek van Holland en Vlissingen(dl 2) van de Delta-Commissie Rapport voor de Deltacommissie
1953 Deltacommissie Nota over een maatstaf ter bepaling van stormvloedstanden langs de Nederlandse kust, die nog juist moeten kunnen worden gekeerd waterstanden Nota voor de Deltacommissie
1953 RWS-BER Solution of an Hydraulic Problem by analog Computer getijberekening ASCE - Proceedings-separate No 134, pp 1010-1028 - Article by Glover, R.E. Hebert, D.J. Daum, C.R. and comments by Van Veen
1954 Tide-gauges, subsidence-gauges and floodstones in the Netherlands zeespiegelstijging Geologie en Mijnbouw, (16) pp 214-219 (Symposium quarternary changes in level, especially in the Netherlands)
1954 RWS Nota betreffende bezwaar tegen gemiddelde Stormvloedstanden en vergaande extrapolatie stormvloeden archief vVeen-Stroband bij NA nr 87
1954 RWS Correspondentie m.b.t afsluiting van de Donge en het Oude Maasje Oude Maasje afsluitingen in archief NA nr. 106
1954 Deltacommissie Afdamming Zeearmen, 3e interimadvies Deltawerken Rapport van de Deltacommissie
1956 Overstromingen tijdens de negen stormvloeden sinds 1877 Tijdschrift Kon. Aardr. Genootschap LXXIII. nr 1.
1956 Organogene landgewinnungsversuche im Haringvliet Haringvliet landaanwinning Archiv für Hydrobiologie, Bd52, S305-320
1956 De Versalzung der Niederländischen Marschen und Bekämpfung verzilting Die Küste, heft 5
1956 Ingeniøren The Thyborøn project estuaria Ingeniøren 11-8-1956
1956 Ingeniøren Frequency of Floods and Safety stormvloeden Ingeniøren 8-12 1956
1956 Ingenieur Het deltaplan en zijn verschillende facetten Deltawerken afsluitingen De Ingenieur
1956 RWS-Deltadienst Het plan tot afsluiting van Veeregat en Zandkreek (Drie-Eilandenplan) rapport D Deltawerken Archief vVeen-Stroband nr. 43
1957 Development of marine plains, penetration of sea water in Dutch tidal rivers and inland waters verzilting Pub. 38 IAHR conf Rome (111)
1957 Necessity of subsidence-gauges zeespiegelstijging Publicatie van de Nederlandse Geodetische Vereniging voor het UGGI congres 1957 (NA archief nr. 64)
1957 Ingeniøren Såndan gør vi Holland "færdigt" Ingeniøren 15-8-1957
1957 Ver. Landaanwinning Waterhuishouding in Nederland landaanwinning Berichten van de Nederlandse Vereniging voor Landaanwinning 6
1958 Ingenieur The Rotterdam waterway considered as a rivermouth Nieuwe Waterweg De Ingenieur, nr 28
1960 RWS Land below sea level Drukkerij Trio, Den Haag
1961 RWS Bodemdaling en daling van dijkkruinen (bijdrage V3 van het rapport van de Deltacommissie) Deltawerken zeespiegelstijging Rapport Deltacommissie
1961 Coastal Engineering Chapter from J. Comrie, Civil Engineering reference book, vol 2 (2nd edition) pp 471-507